bill-hocker-guangzhou-china-1979

8445    Guangzhou, China, 1979             original