bill-hocker-downtown-guanzhao-china-1979

3190    Downtown, Guanzhao, China, 1979