79-maoboys

8438    Guangzhou, China, 1979              original