bill-hocker-guangzhou-china-1979

8434    Guangzhou, China, 1979              original