bill-hocker-rush-hour-guangzhou-china-1979

258    Rush Hour, Guangzhou, China, 1979