02-fujiantaxis

8401    Train Station, Fujian, China, 2002              original