bill-hocker-clan-house-courtyard-fujian-china-2002

234    Clan-House Courtyard, Fujian, China, 2002