bill-hocker-wan--chai-hong-kong-1979

3642    Wan Chai, Hong Kong, 1979