bill-hocker-wan-chai-hong-kong-1979

3610    Wan Chai, Hong Kong, 1979