bill-hocker-wan-chai-hong-kong-1979

528    Wan Chai, Hong Kong, 1979