bill-hocker-wan-chai-hong-kong-1988

3626    Wan Chai, Hong Kong, 1988