petshop

3622    Wan Chai, Hong Kong, 1988              original