bill-hocker-coal-store-guangzhao-china-1979

3194    Coal Store, Guangzhao, China, 1979