coalstore

3194    Coal Store, Guangzhao, China, 1979              original