79-veggiescooter

8450    Guangzhou, China, 1979           original