bill-hocker-chi-gong-chengdu-sichuan-china-1981

8443    Chi Gong, Chengdu, Sichuan, China, 1981              original