bill-hocker-guangzhou-china-1979

8430    Guangzhou, China, 1979