bill-hocker-st-jakobskirche-rothenburg-germany-2016

6047    St Jakobskirche, Rothenburg, Germany, 2016