bill-hocker-causeway-bay-hong-kong-1988

562    Causeway Bay, Hong Kong, 1988