bill-hocker-causeway-bay-hong-kong-1996

560    Causeway Bay, Hong Kong, 1996