bill-hocker-wan-chai-hong-kong-1974

529    Wan Chai, Hong Kong, 1974