pagodatowers

4965    Nan Lian Garden, Diamond Hill, Hong Kong, 2014           original