bill-hocker-wan-chai-hong-kong-1988

3621    Wan Chai, Hong Kong, 1988