bill-hocker-bicycle-parking-guangzhou-china-1979

3214    Bicycle Parking, Guangzhou, China, 1979