panagia
2993    Panagia Acheiropoietos, Thessaloniki, Greece, 2010           original