rousanougorge

2945    Rousanou Monastery, Meteora, Turkey, 2010           original