bill-hocker-trade-fair-lion-guangzhou-china-2002

248    Trade Fair Lion, Guangzhou, China, 2002