firecrackers

239    Raining Firecrackers, Fujian, China, 2002              original