bill-hocker-anhui-china-1981

8579    Anhui, China, 1981