bill-hocker-courtyard-well-clan-house-fujian-china-2002

8392    Courtyard Well, Clan House, Fujian, China, 2002             original