bill-hocker-meixian-china-(mui-ho)-1982

8321    Meixian, China, (Mui Ho), 1982