bill-hocker-jantar-mantar-jaipur-india-2006

675    Jantar Mantar, Jaipur, India, 2006