kolncandlesB

6079    Offering, Kolner Dom, Koln, Germany, 2016               original