bill-hocker-wan-chai-hong-kong-2002

582    Wan Chai, Hong Kong, 2002