bill-hocker-yu-castle-repulse-bay-hong-kong-1979

532    Yu Castle, Repulse Bay, Hong Kong, 1979