bill-hocker-tetrapylon-(destroyed-2017)-palmyra-syria-2008

5291    Tetrapylon (destroyed 2017), Palmyra, Syria, 2008