bill-hocker-bondi-beach-sydney-australia-2015

5281    Bondi Beach, Sydney, australia, 2015