bill-hocker-bondi-beach-sydney-australia-2015

5279    Bondi Beach, Sydney, Australia, 2015