hospitalboar
5250    Sydney Hospital, Sydney, Australia, 2015           original