bill-hocker-wan-chai-hong-kong-1977

524    Wan Chai, Hong Kong, 1977