bill-hocker-wan-chai-hong-kong-1974

515    Wan Chai, Hong Kong, 1974             original