bill-hocker-causeway-bay-hong-kong-1974

506    Causeway Bay, Hong Kong, 1974