whitehouse

3262    White House, Xi'an, Shaanxi, China, 1981           original