bill-hocker-tile-kiln-zhejiang-china-1981

3224    Tile Kiln, Zhejiang, China, 1981              original