tilekiln

3224    Tile Kiln, Zhejiang, China, 1981           original