boybuddhas

3215    Feilai Feng, Lingyin Monastery, Hangzhou, China, 1981              original