boybuddhas
3215    Feilai Feng, Lingyin Monastery, Hangzhou, China, 1981           original