youngscholars

3202    Young Scholars, Beijing, China, (Mui Ho), 1981              original