bill-hocker-courtyard-pingpong-beijing-china-(mui-ho)-1981

3201    Courtyard Pingpong, Beijing, China, (Mui Ho), 1981