simonarches

2466    St. Simeon, Syria, 2008               original