tetrapylons

2449    Tetrapylon, (destroyed 2017) , Palmyra, Syria, 2008               original