bill-hocker-tetrapylon-(destroyed-2017)--palmyra-syria-2008

2449    Tetrapylon, (destroyed 2017) , Palmyra, Syria, 2008              original