02-chickens

242    Poultry Merchant, Hua Xian, China, 2002              original