bill-hocker-poultry-merchant-hua-xian-china-2002

242    Poultry Merchant, Hua Xian, China, 2002