bill-hocker-chan-chan-tour-guide-near-trujillo-peru-2005

1387    Chan Chan Tour Guide, Near Trujillo, Peru, 2005             original